Barbara Starfield. In memoriam

El 10 de juny va morir Barbara Starfield als 78 anys d’edat, de forma sobtada, sembla ser que mentre nedava a la piscina de casa seva. Va mantenir una gran activitat personal i professional fins al darrer dia.

Pediatra i professora de salut pública a la John Hopkins University i altres escoles i facultats dels EEUU.

Investigadora de Polítiques sanitàries , serveis de salut, qualitat i equitat en l’atenció sanitària.


Dins el seu curriculum impressionant, destaca la seva feina en defensa de l’Atenció Primària, com a garant d’una major equitat:els sistemes de salut orientats a l’atenció primària tenen millors resultats en salut amb un cost menor.

Ha estat el referent intel.lectual i acadèmic mundial de l’atenció primària als darrers 20 anys.Una gran pèrdua.

Ens queda la seva obra “Atención Primaria:equilibrio entre necesidades de salud,servicios y tecnologia” publicada al 2004 en castellà