La Ibamfic

La Ibamfic, Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, és una societat científica sense ànim de lucre que representa als metges i metgesses de família i comunitària de les Balears.

És una de les 16 societats federades de la semFYC, Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (MFIC), com la resta de societats autonòmiques d’altres comunitats.

Les nostres principals activitats són:

  • Millorar la pràctica clínica de qualitat  en l’Atenció Primària de salut
  • Promoure i assessorar la investigació científica en aquest nivell assistencial
  • Organitzar i participar en reunions científiques i de treball, com jornades i congressos propis, així como en els que organitza la semFYC, entre ells, el seu Congrés Nacional.
  • Organitzar cursos i tallers de formació postgrau per a metges d’Atenció Primària, per a formació continuada i per a formació de residents de l’especialitat de MFIC.
  • Assessorar científicament amb la presència de socis nostres a comitès d’experts, en comitès editorials de revistes i com a consultors i assessors científics de cursos i esdeveniments científics.
  • Recomanar i promoure tot tipus d’activitats organitzades per altres entitats que millorin la pràctica clínica de qualitat en i per a l’Atenció Primària