La Ibamfic

La Ibamfic, Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, és una societat científica sense ànim de lucre que representa als metges i metgesses de família de Balears.

És una societat federada de la semFYC, Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, junt amb les 16 Societats Autónomiques de l’Estat Espanyol.

Les nostres principals activitats són:

  • Promoure i assessorar per a la investigació científica dins i per a l’Atenció Primària de salut.
  • Organitzar i participar en reunions científiques i de treball pròpies, Jornades i Congressos, així como en els que organitza la semFYC, entre ells, el seu Congrés Nacional.
  • Organitzar cursos i tallers de formació postgrau, per a metges d’Atenció Primària, per a formació continuada i per a formació de residents de l’especialitat de MFIC.
  • Assessorar científicament: amb la presència de socis nostres a comitès d’experts, en comitès editorials de revistes i com a consultors i assessors científics de cursos i esdeveniments científics.
  • Recomanar i promoure tot tipus d’activitats organitzades per altres entitats que millorin la pràctica clínica de qualitat en i per a l’Atenció Primària