Ibamfic, amb el Pacte per la Salut

La Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, IBaMFiC, participarà, a través de membres de la seva junta directiva, en el procés participatiu amb els agents socials, polítics i el sector sanitari de les Illes, en els sis grups de treball cap a un Pacte per la Salut de les Illes Balears.

En un acte celebrat dijous dia 30 de novembre a l’Hospital Son Llàtzer, al qual vàrem assistir, amb la presidenta del Govern, Margalida Prohens, acompanyada per la consellera de Salut Manuela García i el director general del Servei de Salut de les Illes Balears, Javier Ureña, i davant la resta de representants de col·legis professionals, sindicats, facultat de medicina i infermeria, entitats de pacients i usuaris, institucions i representants de les forces polítiques de les Illes, es va remarcar la necessitat de “treballar tots a l’una amb l’únic objectiu comú de garantir una atenció sanitària de qualitat i eficient”.

A finals del mes de desembre està previst que estiguin creats 6 grups de treball, amb els següents eixos i coordinadors.

Coordinador del Pacte per la Salut, Javier Ureña, director general del Servei de Salut de les Illes Balears

Grup 1
Reconeixement, la fidelització, l’estabilització i la captació dels professionals per a fer front al dèficit de professionals sanitaris

Coordinat per Marga Bujosa directora de l’Àrea de Professionals i Relacions Laborals, i Verónica Segura, subdirectora de Relacions Laborals i d’Atenció al Professional

Grup 2
La modernització i l’enfortiment de l’atenció primària i la seva capacitat de resolució assistencial i prevenció
Coordinat per Vicenç Juan, director general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, i Carlos Raduán, gerent d’Atenció Primària de Mallorca

Grup 3
Abordatge de la cronicitat: atenció centrada en la persona, i atenció social i sanitària integrada
Coordinat per Joan Simonet, director general de Prestacions, Farmàcia i Consum, i Estefanía Serratusell, subdirectora d’Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària i Malalties Poc Freqüents

Grup 4
Promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i el foment d’hàbits de vida saludables
Coordinat per Elena Esteban, directora general de Salut Pública, i Rosa Tarragó, directora gerent de la Fundació Banc de Sang i Teixits de Balears

Grup 5
Atenció a les malalties de salut mental, potenciant la prevenció i l’atenció comunitària
Coordinat per Alicia González, directora general de Salut Mental, i Oriol Lafau, coordinador autonòmic de Salut Mental

Grup 6
Increment de l’activitat programada i reducció dels temps d’espera per a les consultes amb l’especialista i les intervencions quirúrgiques
Coordinat per Raúl Lara, director d’Assistència Sanitària del Servei de Salut

Un document inicial de treball remès a tots els agents convidats a participar serà el punt de partida sobre el qual es durà a terme una anàlisi, es definiran objectius i estratègies concretes en cadascuna de les sis àrees.

Sense perdre de vista l’objectiu de construir i desenvolupar un sistema sanitari universal, de qualitat, amb l’usuari com a element central i els professionals com a valor fonamental de l’organització, que permeti donar resposta als reptes de futur. En una sanitat més accessible, més equitativa i més simètrica, en la qual tots els ciutadans, amb independència d’on resideixin, puguin accedir als mateixos recursos.

Des de la nostra societat científica de Medicina de Família i Comunitària, consideram important formar part de tots els grups creats, donat que tots ells estan relacionats en la millora de l’Atenció Primària. Volem contribuir a posar el nostre granet de sorra en aquest objectiu, i és per això que et convidam a participar a treballar en el grup o grups que més t’interessin.

Hem assignat un representant IBamFIC per a cada un d’aquests grups, sota la coordinació general de Lucia Gorreto i Maria Fuster

Grup 1 Fidelització: Alberto Montes

Grupo 2 Modernització de l’Atenció Primària: Maria Fuster

Grupo 3: Cronicitat: Lucia Gorreto

Grupo 4 Prevenció i promoció de la salut: Ignacio Poblador

Grupo 5: Salut Mental: Marina Garcia

Grupo 6: Reducció temps d’espera per a consultes: Cecilia Amato

Si com a soci/sòcia, estàs interessat/ada a participar, posa’t en contacte amb noltros a través del correu electrònic: ibamfic@ibamfic.org

Notícia del Govern

Notícia IBaMFIC anterior