Activitats

  • La Ibamfic és una societat científica sense ànim de lucre que forma part com a societat federada de la semFYC junt amb les 16 Societats Autónomiques de l’Estat Espanyol.
  • Les nostres principals activitats són:
    • Promoure i assessorar per a la investigació científica dins i per a l’atenció primària de salut. Organitzar i participar en reunions científiques i de treball pròpies tals com Jornades de la SBMFiC i Jornades de Residents de la IBAMFiC així com participar activament en el Congrés Nacional de la SemFYC i en les Jornades de Residents de la SemFYC.
    • Organitzar Cursos i tallers de formació post-grau: per a metges d’atenció primària, per a formació continuada, i per formació de residents de l’especialitat de MFIC.
    • Assessorar científicament: amb la presència de socis nostres a comitès d’experts, en comitès editorials de revistes i com a consultors i assessors científics de cursos i esdeveniments científics.Recomanar i promoure tot tipus d’activitats organitzades per altres entitats que millorin la pràctica clínica de qualitat en i per a l’atenció primària