Objectius

  • Promoure l’atenció primària i la medicina familiar i comunitària.
  • Vetllar per la millora de l’atenció primària de les nostres illes, tenir cura de l’atenció continuada i la promoció dels seus professionals, millorar la relació amb la població i amb altres especialitats mèdiques i altres professionals d’atenció primària.
  • Actuar com assessor i consultor, en temes d’atenció primària, en esdeveniments científics i tècnics, per a professionals d’altres especialitats, per a les institucions públiques i privades i per a la població.