La Ibamfic

La Ibamfic, Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, és una societat científica sense ànim de lucre que representa als metges de família de Balears.

Forma part com a societat federada de la semFYC junt amb les 16 Societats Autónomiques de l’Estat Espanyol.

Les nostres principals activitats són:

  • Promoure i assessorar per a la investigació científica dins i per a l’atenció primària de salut.
  • Organitzar i participar en reunions científiques i de treball pròpies tals com Jornades de la SBMFiC i Jornades de Residents de la IBAMFiC així com participar activament en el Congrés Nacional de la SemFYC i en les Jornades de Residents de la SemFYC.
  • Organitzar Cursos i tallers de formació post-grau: per a metges d’atenció primària, per a formació continuada, i per formació de residents de l’especialitat de MFIC.
  • Assessorar científicament: amb la presència de socis nostres a comitès d’experts, en comitès editorials de revistes i com a consultors i assessors científics de cursos i esdeveniments científics.
  • Recomanar i promoure tot tipus d’activitats organitzades per altres entitats que millorin la pràctica clínica de qualitat en i per a l’atenció primària