Algunes mesures de la IBamFIC per a millorar la situació de l’Atenció Primària

La IBamFIC, societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, fa aquestes propostes per a millorar la situació actual que viu aquest nivell assistencial.

Que els centres de salut puguin, en certa manera, autogestionar-se; perquè «cada centre és un món quant a població que atén, i també els professionals que treballen en cada un d’ells».

Que continuïn sent els equips directius els que confeccionin les agendes de cada professional amb l’objectiu irrenunciable amb aquesta programació que la població estigui atesa amb criteris de qualitat i que els metges de família puguin desenvolupar el seu treball amb «dignitat i seguretat».

Poder destinar un mínim de deu minuts a cada pacient i que no se sobrepassi, com passa a l’actualitat, el nombre d’usuaris citats amb els quals cada professional inicia la seva jornada laboral.

Que les tasques assistencials dels metges de família no els impedeixin dedicar-se a altres tasques com la realització d’ecografies, cirurgies menors, docència i formació.

Descàrrega de les tasques burocràtiques innecessàries que llastren les altres activitats assistencials esmentades.

Per altra banda, en aquest post recollim les mesures anotades pels socis i sòcies de la IBamFIC al qüestionari de millora de l’Atenció Primària enviat des de la nostra societat.