El llibre del II Congrés Ibamfic

En el següent enllaç trobareu un resum de les activitats del programa i de les comunicacions presentades al II Congrés Ibamfic, celebrat a Palma entre els dies 28 i 30 de juny.

Llibre de Comunicacions del II Congrés Ibamfic

Es van rebre 62 comunicacions, se’n vab acceptar 56, de les quals el 18 % van ser treballs i projectes de recerca originals en l’àmbit professional de MF (la majoria, en atenció primària).

Se’n van presentar 3 formats diferents: Comunicacions orals, pòster amb defensa i pòster electrònics sense defensa.

Les 12 millors es van presentar com a comunicació oral, però també es van presentar 10 pòsters amb defensa i 34 pòsters  sense defensa.

El premi a la millor comunicació presentada per un resident va ser per a la Dra. Bàrbara Criat Barga; la segona millor comunicació va ser presentada pel Dr. Juan Ortega, i la Millor comunicació va estar a càrrec del Dr. Jordi Amat Salvador, resident de MFyC; tots ells, de Mallorca.