Observatori per a la Igualtat

L’Observatori per a la Igualtat, adscrit a l’Institut Balear de la Dona, és l’òrgan col·legiat assessor i consultiu del Govern de les Illes Balears garant del compliment de la llei reguladora de la igualtat de dones i homes quant al treball en matèria de dades i estadístiques i la recerca sobre les desigualtats entre dones i homes.