Disposicions addicionals

Primera

Podran mantenir la condició de Socis d’Honor o Socis Protectors, els membres que van ser designats com a tals sobre la base d’anteriors Estatuts.

Podran mantenir la condició de Socis Fundadors els membres que van ser designats com a tals sobre la base d’anteriors Estatuts.

Segona

El Butlletí Informatiu de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària denominat “En Capçalera”, és el mitjà o òrgan d’expressió oficial existent a la data d’aprovació dels presents estatuts.

Tercera

A data d’aprovació dels presents estatuts, la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària forma part integrant en règim de federació de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

Per efectes de l’esmentada relació de federació, tots els socis de la Societat son socis de ple dret de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

Disposicions finals

Única

De conformitat amb la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març del 2002, reguladora del Dret d’Associació, els presents estatuts només assortiran efectes per als membres de la Societat i per a tercers després de la inscripció de les modificacions en el Registre d’Associacions corresponent.

Salutació del president

Benvingut a la nova pàgina web:

Com ja recordareu a les passades Jornades de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, celebrades el mes de novembre de 2012, l’Assemblea Extraordinària de socis va aprovar per amplia majoria el canvi del seu anagrama sbmfic pel nou ibamfic. Amb aquest canvi es pretenien varies coses: tenir un anagrama que fos llegible i pronunciable però també crear alhora una marca que fos reconeguda ràpidament con una societat federada de la semFYC.

Aquest canvis ens han obligat a tornar a modificar les eines ( web i correu-e corporatiu) que ens permeten comunicar-nos amb els socis , l’administració i la societat en general. El resultat es aquesta nova pàgina web més actual i adaptada a la nova imatge corporativa que s’ha creat. Des d’aqui vull agrair al Sr. Alvarez Porta,el creador del nou logo, per la seva feina i esforç i per l’excel·lent treball realitzat.

Esperem que aquesta nova eina sigui aprofitada pels tots els socis i que sigui un element integrador per a tots els companys de les altres illes.

Txema Coll. President IBAMFiC