‘Mapalma’, entre tots feim salut

‘MAPalma’ és un projecte de l’Ajuntament de Palma per a visibilitzar i fer accessible a la ciutadania els actius en salut dels barris de la ciutat.

Compartim aquesta bona iniciativa amb els mapes d’actius, actualitzats, que té la ciutadania. Entre tots feim salut!

I també el seu Estudi de Cardioprotecció de Palma, amb una taula completa de cada barri i de cada zona de salut.