Medicina rural

Membres

Grup de Treball de Medicina Rural — medicinaruralbalear@gmail.com
Antoni Serra Torres — antoniserratorres@gmail.com

Objectius

El nou Grup de Treball de Medicina Rural de Ibamfic es dirigeix a tots els metges d’Atenció Primària de municipis rurals i semirurals (<10.000 habitants) de les Illes Balears i als metges residents interessats en aquest àmbit assistencial. Neix amb l’impuls que la societat semFYC està donant a la Medicina Familiar Rural des de l’any passat amb les I Jornades de Medicina Rural semFYC i el seu Manifest d’Àvila. Volem conèixer aquests metges, la seva situació professional i condicions de treball, les seves necessitats formatives, potenciar la telemedicina i les tecnologies de la informació i la comunicació, impulsar la docència i la rotació rural, compartir experiències i activitats dirigides a la comunitat, fomentar la participació en investigació, i treballar amb semFYC en defensa i millora de la Medicina Familiar i Comunitària Rural.

Recursos

No hi ha dades disponibles

Activitats del grup

Reunions trimestrals. Participació regular a congrés Ibamfic i SEMFYC. Participació en grup de treball nacional de Medicina Rural.

Activitats formatives

Telemedicina, assistència en domicili en el medi rural, urgències en el medi rural, docència en el medi rural (rotació rural), etc. Es dissenyaran en funció del perfil dels membres del grup.

Articles