Grups de treball

Els grups de treball científics de la semFYC (GdT semFYC) recullen i canalitzen les preocupacions, les demandes i les aspiracions dels associats i associades, la comunitat científica, els serveis sanitaris i la societat en general.

A través d’activitats docents, activitats investigadores o l’elaboració de diferents documents (recomanacions, consensos, etc.), aquests grups realitzen una labor molt important per a enriquir el perfil professional de l’especialista en Medicina de Família, millorar la qualitat de la seva pràctica i revaloritzar el paper de l’Atenció Primària.

Aquí es pot consultar la normativa que regeix el funcionament dels grups i programes:

Normativa Grups de Treball

ELS GRUPS DE TREBALL DES DE LA IBAMFIC

Què es un Grup de Treball Ibamfic?
És un grup de socis que treballen conjuntament en un àrea de coneixement o de pràctica concreta. Els Grups de Treball són l’ànima de la Ibamfic i li donen sentit. Existeixen grups de treball diversos, cadascun d’ells amb un responsable.

Quins son els objectius d’un Grups de Treball?
Els grups de treball científics de Ibamfic i semFYC recullen i canalitzen les preocupacions, demandes i aspiracions dels associats, la comunitat científica, els serveis sanitaris i la societat en general. L’aportació d’aquests grups és de summa importància per enriquir el perfil professional dels metges de família, millorar la qualitat de la seva pràctica i revaloritzar el paper de l’Atenció Primària.

Quines son les activitats que fa un Grup de Treball?
Els membres dels grups de treball fan feines de recerca, de docència, publicacions, col·laboració en documents  i recomanacions clíniques, recullen les noves demandes dels companys i dels ciutadans, etc. En definitiva, els grups treballen per actualitzar els coneixements i les habilitats dels metges de família i poder així continuar prestant una bona atenció a la població.
Tots els grups de treball estan oberts a que qualsevol soci entri a formar part d’ells, especialment si ets resident o jove metge de família.  No cal ser un expert, solament tenir interès en el tema i ganes de fer feina i aprendre.
Contacta amb ibamfic@ibamfic.org i demana informació sobre qualsevol grup de treball que t’interessi!